Archive for December, 2008

RÄTT OCH RIK = RETORIK..? (ett spel som främjar disskusionsförmåga)

Retorikspelet

RÄTT OCH RIK = RETORIK..?

SPELETS SYFTE:

Förr i tiden när det inte fanns media pratade människor med varandra mycket. Sagor och historier överlevde tack vare tal. Nu för tiden är vi mycket mer instängda i oss själva och pratar mindre med varandra, istället ersätter ofta mail, sms, blogg och chat den mänskliga kontakten.
Lärare säger att elever har svårt att förklara muntligt varför de tycker någonting. Det är möjligt att orsaken är att de saknar verktyg. För att hjälpa åtgärda det kan lärarna använda retorikspelet.

Det är normalt att man har det passiva språket bättre utvecklat än det aktiva språket, dvs man förstår mycket mer än vad man kan producera själv. Jag anser att det är väldigt viktigt att träna på den aktiva delen. Det mest effektiva lärandet sker när eleven är engagerad, och därför är det väsentligt för lärarna att variera utbildningsverktyg och metoder. Både läraren och eleverna tjänar på det om lektionen är rolig, engagerande och interesant.

En av tankarna i RÄTT OCH RIK = RETORIK..? spelet är att ge elever frihet i tänkande. Associering av olika ord som eleverna själva sätter ihop enligt deras tankar skapar möjlighet för dem att prata om det de vill, men måste ändå hålla sig inom särskilda ramar. Utan ens att tänka på det använder de förklaringar, improviserar fram en kort resonemang, kanske ifrågasätter andras idéer, debatterar.

I fall läraren vill byta ut orden för att anpassa för andra åldrar kan det lätt göras, kanske tillsammans med eleverna för att få player-created content, vilket direkt visar läraren elevers intressen och nivå.

Spelaren använder diamanter (trianglar med adverb och adverbial) som ska hjälpa en bygga meningar och följa resonemang. Det underlättar spelaren att komma på andra förklaringar än vad man skulle komma på annars (liknar teknik av forced connections i Creative Problem Solving).
Genom att öva på svenska språket och övertygelse metoder får spelaren känsla av större språkkunskap vilket leder till bättre självförtroende. Att kunna snabbt meddela det man tror eller tycker är en viktig kunskap.

Spelsituationen stimulerar nytänkande och improvisation vilket behövs för att kunna utveckla sin språkförmåga. Genom att spela lär man sig användbara ord som underlättar förbättring av ens resonering och retorik.
Spelet kan spelas några gånger i samma grupp.

MÅL:

Skolverket beskriver tydligt målen som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs av Svenska B. Några av dessa är följande:

·

Eleven skall kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren

·

Kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare

(uttaget från www.skolverket.se)

Enligt detta måste man träna diskussionstekniker samt resonering och just dessa är spelets mål. Baserande på sina tidigare erfarenhet och kunskaper skall spelaren använda svenska språket för att förklara sitt tänkande, övertyga, argumentera och resonera runt blandade ord.

Hjälporden på diamanterna (adverb, adverbial mm) underlättar för eleven att bygga meningar och följa logiken. Spelaren övar på argumentations- och förklaringstekniker.
Dessutom stimulerar övningen ‘språkfantasi’.

Spelet ska visa att det är roligt att leka med språket. Spelandet kan orsaka ologiska och tokiga associasioner – det är ok att tycka vad man vill bara man övertyger att det man säger hänger ihop. Det uppmuntrar intresse i språket.

ÄMNESOMRÅDE:

Spelet handlar om svenska språket – mer specifik om retorik. Spelet kan anpassas till olika språknivåer och tema.

MÅLGRUPP:

Målgruppen är elever på Svenska A och B nivå. Det kan lika gärna användas på Svenska som andra språk kurser. Spelet kan lätt anpassas till olika åldersgrupper samt intressegrupper (läraren kan byta ut orden på brickorna).
Spelet ska ledas av spelledare eller lärare.

SPELMILJÖ:

Spelet kan spelas inom- och utomhus, dock helst vid ett bord för varje spelgrupp. Grupper ska ha lite mellanrum emellan så att de inte stör varann för mycket. Bordet ska vara ganska stort där allt material ska läggas på av alla spelare och så att de kan bygga ordkombinationer.

SPELMATERIAL:

Spelet består av 45 brickor och 4set av 12 diamanter.
De ska skrivas ut – martisen finnes i slutet på dokummentet.
Det behövs papper, sax och någon yta att sitta och lägga brickor på, varje grupp vid ett bord med lite mellanrum.

SPELTID:

Runt 20 till 50 minuter – beroende på antal brickor, antal spelare i en grupp och behovet. Efterdisussion – kan ta allt från 15-40 minuter beroende på antal elever och behovet.

SPELARE:

Antal spelare 2-4 personer
Man kan ha flera grupper spelande samtidigt.

Man kan anpassa spelet för lagspel – då bör varje lag få flera än 7 brickor och varje lagmedlem ska säga en förklarande mening om varje ordkombination.

REGLER:

Spelet består av:
– 35 brickor – var med 2 olika ord
– 10 brickor – var med 2 likadana ord
– 4set av 12diamanter ( i form av trianglar)

Spelet börjar när alla spelare får 7 brickor och ett set av 12 diamanter var.
Alla spelares brickor och diamanter ligger med orden uppåt brevid dem.
Resten ligger i potten med backsidan upp. En bricka från potten läggs ut i mitten.
Yngsta spelare börjar, senare går det medurs. Spelaren ska lägga nån av sina brickor brevid den i mitten så fort han/hon har parat ihop ett av orden med nåt av sina ord.
Spelaren ska säga minst 2 meningar med förklaringen hur orden hänger ihop. Det betyder att man kan lägga vilket som helst ord så länge man kan förklara varför han/hon associerar just de två orden tillsammans.
Återstående spelare avgör om förklaringen är tillräcklig.
Man skall också bli av med diamanterna genom att använda dem i sin resonemang. Så fort man använt dem en gång läggs dem undan. Man kan bli av med flera diamanter under läggning av en bricka.
Nästa spelare väljer sin bricka med det ord som, enligt honom/henne, passar eller associeras bäst med något av orden på kanterna, och så vidare.
Om spelaren känner att han/hon inte kan använda sina brickor tar man en från potten tills man kan lägga något.
Andra spelare kan ställa frågor för att få resoneringen tydligare. Om majoriteten av återstående spelare tycker att man inte tydliggjorde tillräckligt bra så tar spelaren bort sin bricka från mitten och står över.
Man lägger ut brickor så som i Domino. Lika som i Domino om spelaren vill använda en bricka med samma ord på sig ska den läggas på tvären mot redan liggande bricka. Då kan nästa personen bygga på alla ändor i brickkedjan.
Spelare ska försöka att bli av med sina diamanter och brickor. Den som har minst brickor och diamanter kvar vinner spelet.
Man kan spela ett antal minuter eller tills någon blir av med alla sina brickor och diamianter. Spelledaren/läraren tar på sig det beslutet.

FÖRBEREDELSER:

Skriv ut matrisen så många gånger som du planerar att ha grupper. Klipp ut så att du har 45 brickor och 4 x 12 diamanter per spelgrupp.
Det går också bra att ha flera personer i en spelgrupp, men då ska det skrivas ut en dubbel set av brickor för en grupp och speltiden ska vara längre så att alla i gruppen får chans att prata minst 4 gånger.
Dela klassen i så många spelgrupper som du vill ha. Varje grupp måste ha varsin set av brickor och varje spelare ska ha 12 diamanter.
Varje grupp ska sitta vid ett bord, så att det finns plats för alla brickor och diamanter. Det krävs ganska mycket plats på bordet. Alla spelare ska kunna lägga sina diamanter och brickor så att de syns bra, och att de kan tänka klart och i fred.
Förklara att spelet liknar Domino. Du kan visa på tavlan hur man lägger brickorna och som ett exempel gör en resonemang varför du ihopparade dina ord på talan. Visa hur man blir av med diamanter efter att ha används dem. Fråga om de tyckte att din förklaring var bra och tillräcklig.
Säg hur man vinner och efter de har satt igång gå runt och kolla om alla har förstått hur man spelar.

EFTERDISKUSSION:

För att få ut bästa resultat från spelandet ska spelledaren/ läraren ha en efterdiskussion. Det är viktigt att spelare kan ha möjlighet att ge feedback. Då kan lärare få veta ännu mer om sina elever och tack vare det designa vidare lektioner på så sätt att alla blir mer engagerade i lärandet. Elever kan ha fantastiska idéer när det gäller anpassning till sina intressen och andra områden samt de själva kan utveckla spelet. Spelledaren/ läraren ställer frågor till eleverna:

1. Var det lätt/svårt? Vad var det som var svåraste med uppgiften?
2. Hur viktigt är det att kunna förklara vad man tycker och tänker?
3. Hur känns det om man inte kan förklara ordentligt det man vill? Hur känns det om man kan?
4. Vad kan man göra för att bli bättre på språket?
3. Vad var det konstigaste eller roligaste sammanställning ni fick?
4. Varför var det konstigt, ologiskt etc?
5. Varför spelade vi? Vilka fraser använder man för att övertyga någon, förklara något?
6. Vad var det som ni gillade mest i spelandet?
7. Var det något som ni inte gillade? Varför? Hur skulle man kunna göra spelet bättre enligt er?

TIPS FÖR ANVÄNDNINGSMOMENT:

Man kan använda spelet för att:
– introducera argumentationsteknik
– introducera debatteknik
– som inspiration för att skriva en uppsats baserad på nån sammansätning från spelet
– som inspiration för diskussion
– som hjälp för lärare att se elevers diskussionsförmåga

LYCKA TILL!
I fall det finns frågor vänligen kontakta mig på amj@w-b.pl

Advertisements

Leave a comment »

MARKNADSFÖRANDE SPEL – OMVÄRLDSANALYS

juli-2008-022Förra veckan började vi en kurs i marknadsföring med Helejna Larsson. Det är någonting jag är intresserad av, har jobbat med innan lite grann och vill definitivt utveckla.
Alla nya utmaningar gör utbildningen mer och mer spännande för varje vecka! Ännu en gång till fick vi en uppgift som kändes omöjligt att leverera, i alla fall för mig. Det var nämligen att göra reklam för sig själv – fy och usch så svårt; dessutom skulle man presentera det på ett nytt originellt sätt. Utan att förstå riktigt hur nådde jag målet och lyckades leverera någonting ganska skapligt.
Jag har ofta en känsla att på den utbildningen jobbar man utanför sin kropp och sinne på något sätt…

Nu har vi fått ett uppdrag att hitta ett marknadsförande spel och analisera det. Jag valde Lego spel Bionicle Inika Island Assault. Nu ska jag kolla om det uppfyller följande krav:

  • Det skall vara designat för en specifik vara eller tjänstDet är definitivt designat för en specifik vara dvs en av Legos varumärken kallad Bionicle. Det än en hel produktlinje bestående av flera olika figurer, tidningar, filmer och spel. I tidningar och filmer beskrivs hur figurerna är beroende av varandra och hur de lever. Deras bakgrund och historier är ganska komplicerade; jag har i alla fall ganska svårt att förstå mig på det hela när jag läser en Bionicle tidning för min 6-årige son, som verkar fatta det mesta.

  • Det skall finnas på internet

Spelet Inika Island Assault finns på internet, och är byggt på ett redan prövat och välfungerande system. Det är ett simpelt webbspel av typen ‘gå skjut och rädda din kompis’. Simpelt är dess gameplay – det är alltid samma monster som kommer ut och skjuter på en, alltid vid samma tid och med samma avstånd varje gång man spelar. Men vinna var inte meningen för mig som inte är van vid sådana spel, det var för svårt! Men jag är inte direkt målgruppen för varumärket, så det gör inget att jag upplevde det som svårt.

Spelet har säkert inte krävts mycket resurser för att skapas och distribueras. Första webbsidan som kommer upp efter man skrivit in Bionicle game i Google är http://www.lego.com/eng/bionicle/games.aspx där man direkt hittar olika Bionicle produkter, filmer och spel. Lego gör nya spel då och då, vilket gör att fans kollar in på webbsidan för att se vad som har hänt sedan sist. Spelen har samma mechanik men temat, Heroes och deras story förändrar.
Dessutom uppdateras sidan ständigt med nya produkter och korta filmer, förklaringar hur man bygger figurer och bilder skickade av community members med sina egna originelt-byggda figurer.
Jag tycker faktiskt att det är häftigt och därför har också blivit deras fan. Måste säga att jag känner mig, på något sätt, omhändertagen av Lego; jag köper gärna Bionicle produkter – inte bara därför att Lego har en grym marknadsföring och bryr sig om kunden, utan också för att jag ser min sons intresse samt hur hans fantasi utvecklas delvis tack vare Bionicle och dess byggmöjligheter.

Snygg design, bra ljud och känsla av nyhet gör att jag vill prata positivt både om varumärket och företaget. Jag ska faktiskt köpa Bionicle Heroes spelet till julklapp eller – om inte det – så blir det ett annat Lego spel till PS2.

Comments (1) »